Uslovi korišćenja

Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta (u daljem tekstu: sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite sajt.

VLASNIŠTVO SAJTA
Internet sajt i svi tekstovi, grafika, slike i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo RD Solar-a ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. RD Solar će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

VAŠA UPOTREBA INTERNET SAJTA
Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili slovne greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, RD Solar se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, RD Solar ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI
Internet sajt koristite na sopstveni rizik. RD Solar nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

LINKOVI KA DRUGIM INTERNET SAJTOVIMA
Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije RD Solar. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. RD Solar ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. RD Solar ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti RD Solar.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA
RD Solar može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

DODATNE INFORMACIJE
Molimo vas, pročitajte i dokument Politika privatnosti.