Da li su solarni paneli isplativi?

Solarni paneli postaju sve popularniji izbor za domaćinstva u Srbiji, ali njihova isplativost zavisi od više faktora. U nastavku ćemo razmotriti ključne aspekte kao što su cena instalacije, uštede na računima za struju, dostupne subvencije i zakonodavni okvir.

Cena instalacije

Cena instalacije solarnih panela za prosečno domaćinstvo varira u zavisnosti od veličine sistema. 

Na primer, solarni sistem od 5 kW košta oko 3.580 evra (oko 420.000 dinara)​​. Ovi troškovi uključuju solarne panele, inverter, baterije i instalaciju.

Takođe, treba uzeti u obzir i troškove održavanja, koji su u suštini minimalni ali ipak prisutni. 

Prosečna instalacija obično traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od kompleksnosti projekta i dostupnosti komponenti.

Ušteda na računima za struju

Instalacijom solarnih panela prosečno domaćinstvo može značajno smanjiti račune za struju. Na primer, domaćinstvo sa sistemom od 6 kW može uštedeti između 50 i 80 eura mesečno, što na godišnjem nivou iznosi između 600 i 960 eura. 

Ušteda zavisi od više faktora, uključujući količinu sunčanih dana, orijentaciju i nagib krova, kao i potrošnju energije u domaćinstvu. 

Prosečno vreme povraćaja investicije kreće se između 8 i 10 godina, što je povoljnije u poređenju sa mnogim evropskim zemljama. 

Takođe, korišćenje solarnih panela može povećati vrednost nekretnine.

Subvencije

Subvencije igraju ključnu ulogu u isplativosti solarnih panela. 

Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije obezbedilo je subvencije koje pokrivaju do 50% troškova instalacije, sa maksimalnim iznosom od 420.000 dinara​. 

Ove subvencije dostupne su u 131 opštini u Srbiji, a kriterijumi uključuju da podnosilac zahteva živi u porodičnoj kući i da je imovina legalizovana.

Takođe, postoje i lokalne subvencije koje dodatno mogu smanjiti troškove instalacije. Važno je napomenuti da su subvencije često ograničene budžetom, te je poželjno aplicirati što ranije.

Zakonodavni okvir

Novi Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije pojednostavio je procedure za postavljanje solarnih panela. 

Sada je potrebno manje vremena za dobijanje potrebnih dozvola i priključivanje na mrežu, što može značajno smanjiti administrativne troškove i vreme potrebno za instalaciju​ ​. 

Prosumerski model, koji omogućava domaćinstvima da proizvode i troše sopstvenu energiju, kao i da skladište višak energije kod EPS-a za kasniju upotrebu, dodatno povećava isplativost solarnih sistema​​.

Pored toga, država planira dodatne mere koje će još više olakšati korišćenje solarne energije.

Koliko domaćinstava koristi solarne panele?

Prema najnovijim podacima, oko 20.000 domaćinstava u Srbiji već koristi solarne panele. 

Ovaj broj raste iz godine u godinu zahvaljujući subvencijama i sve većoj svesti o ekološkim benefitima korišćenja obnovljivih izvora energije

Povećanje broja domaćinstava koja koriste solarne panele doprinosi smanjenju zagađenja i zavisnosti od fosilnih goriva.

Zaključak

Solarni paneli u Srbiji mogu biti isplativa investicija, posebno uz dostupne subvencije i poboljšane zakonodavne uslove. 

Uštede na računima za struju i relativno brzo vreme povraćaja investicije čine ovu tehnologiju privlačnom za mnoge domaćinstva. 

Ako imate adekvatne uslove za postavljanje solarnih panela, ova investicija može biti izuzetno isplativa na duge staze.

Pre nego što se odlučite za instalaciju, preporučujemo da kontaktirate lokalne instalatere solarnih sistema i proverite mogućnosti subvencija u vašoj opštini.

Ostale vesti

Saznajte više o radu
RD SOLAR-a i solarnoj energiji

Solarni paneli: osnovni vodič

Istorijat solarnih panela Princip pretvaranja sunčeve svetlosti u električnu energiju poznat je još od 19. veka, a prvi funkcionalni solarni...

Detaljnije

Benefiti instaliranja solarnih panela

Ekološki benefiti Jedan od najvažnijih razloga za instaliranje solarnih panela je smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.  Solarni paneli proizvode...

Detaljnije

Top 10 najboljih solarnih panela na tržištu

1. Luxor ECO LINE HALF CELL M108 Karakteristike: Kao najbolji solarni panel trenutno dostupan u našoj zemlji izvdajamo Luxorov ECO...

Detaljnije